Sağlık’ta Bayram Tedbirleri Alındı
Sağlık’ta Bayram Tedbirleri Alındı
12 Eylül Pazartesi günü başlayacak Kurban bayramı öncesinde ilimizde sağlık alanında herhangi bir aksaklık olmaması adına İl Sağlık Müdürlüğü’nün koordinasyonunda Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Devlet Hastanesi Başhekimliği, İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliğinin katılımı ile bir toplantı yapıldı.
7.9.2016 17:09:27

Toplantıda “Acil servis hizmetleri, yürürlükteki mevzuat hükümlerinde belirtilen esaslara uygun olarak planlanmalı ve yürütülmelidir. Acil sağlık hizmetleri ile hasta sevk ve nakil işlemlerinin 112 Komuta Kontrol Merkezi aracılığı ile İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi ile koordinasyon sağlanarak verilmesi esastır. 112 hizmetlerinde aksaklığa sebebiyet verilmeyecek şekilde gerekli organizasyonlar yapılmalıdır.
Hastanelerin acil servislerinde, laboratuvar, görüntüleme ve diğer teşhis ve tedavi birimleri ile hasta yatırılan tüm kliniklerde yeterli insan gücü, tıbbi donanım, lüzumlu sarf malzemesi, ilaç, serum gibi ihtiyaca göre bulundurulması ve lüzumu halinde takviye edilebilmesi amacıyla gerekli planlama ve organizasyonlar önceden yapılarak sorumlu ve ilgililere gerekli bildirimler yapılmalıdır. Tüm nöbet hizmetlerinin 24 saat hizmet sürekliliği esasına göre planlanması ve hizmet sunumunda herhangi bir olumsuzluk ve aksaklığa meydan verilmeksizin hizmetin yürütülmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.
Radyoterapi hizmetlerinin, bayram tatili süresince de planlanan tedavi protokollerine uygun olarak sürdürülmesi ve hasta mağduriyetine meydan verilmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Diyaliz hizmeti verilen birimlerde hizmetler aksatılmamalı, ihtiyaç sahibi hastaların tedavilerine tedavi planına uygun olarak devam edilmelidir. Evde sağlık hizmetleri kapsamında; önceden planlanmış ev ziyaretleri, hastaların devam etmekte olan ilaç uygulaması, pansuman ve benzeri tıbbi bakım, tedavi ve işlemlerinin devamı sağlanmalıdır” gibi kararlar alındı.
 

Bu Bölümün En Çok Okunan Haberleri

KGRT: Kgrt Karaman Gazetesi © Her hakkı saklıdır.
E-Posta:
karamaninsesi@hotmail.com   radyo103@hotmail.com Telefon: 338 212 90 90 - 0 338 213 29 64 Faks: 338 214 08 88
Adres: Seki Çeşme Mah. Dr. Mehmet Armutlu Cad. Medeni Apt. K.1 /KARAMAN