Açık İş İstatistikleri Araştırması Yapılacak
Açık İş İstatistikleri Araştırması Yapılacak
İşkur tarafından 13-28 Şubat tarihleri arasında ilimizde işgücü piyasası açık iş istatistikleri araştırması yapılacak.
9.2.2017 17:07:30

Konuyla ilgili olarak İşkur İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İşgücü piyasası talep araştırmaları kapsamında hem yerel hem de ulusal düzeyde işgücü piyasasını ilgilendiren veriler derlenmektedir. Bununla birlikte, açık iş istatistikleri, işgücü piyasasının talep tarafına yönelik temel ve öncü bir gösterge olması bakımından ayrı bir öneme sahiptir. Resmi İstatistik Programı gereği, açık işler konusundaki istatistiklerin kapsamı, söz konusu Program döneminde Avrupa Birliği mevzuatı da dikkate alınarak genişletilecek ve açık iş istatistikleri yılda 4 kez derlenecektir. Bu kapsamda, açık iş istatistiklerinin derlenmesine yönelik yeni bir araştırma tasarlanmıştır. Saha araştırması kapsamında, ilin işgücü piyasasının bütününü yansıtacak sistematik bir yöntem ile TÜİK tarafından “iktisadi faaliyet kolu ve işçi sayısı gibi” bir takım faktörlerle öncül araştırma çerçevesi oluşturulmuş, anılan çerçeve içinden de bir işletme/girişim örneklem grubu belirlenmiştir. Sözü edilen işyerlerinde öncesinde randevu alınarak yüz yüze görüşme metoduyla ziyaret gerçekleştirilmek suretiyle ilgili veriler derlenmektedir. İlki Kasım 2014’te gerçekleştirilen çalışma 2017 yılında da 4 dönem halinde devam edecektir, 2017 yılı Açık İş İstatistikleri Araştırması (AİİA) Serisinin ilk paneli, Karaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) iş ve meslek danışmanı personelince 13-28 Şubat 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Açık İş İstatistikleri Araştırmasının 2017 yılı I. Dönem saha çalışması 13-28 Şubat 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
Araştırmada işletmelerden, mesleklere ve cinsiyetlere göre referans dönem itibariyle çalışanı sayıları ve açık işler ve açık işlerdeki beceri türü ihtiyacı (problem çözebilme becerileri, iletişim becerileri, bireysel beceriler, sosyal ve davranışsal beceriler, teknik beceriler) konularında beyanatları alınacaktır. Araştırmayla bilimsel ve anlamlı sonuçlara sahip veriler derlenmiş olacaktır. Derlenecek veriler işgücü piyasasının işgücü talep özelliklerini ve gereksinimlerini ortaya koyması nedeniyle sadece “önümüzdeki dönemde ilimizde gerçekleştirilecek mesleki eğitim kurslarının türü, hedef gruplarının belirlenmesi, harcama bütçesinin şekillenmesi” sağlanmayıp, aynı zamanda “ilimizde ihtiyaç duyulan mesleki ortaöğretim bölümlerinin açılmasında istatistiki dayanak” oluşturacaktır. İşletmelerden alınan söz konusu bilgiler, ilimiz işgücü yatırımlarına (meslek edindirme ve iyileştirme faaliyetlerinde kullanılacak yöntem ve finansmana) dayanak oluşturma gayesiyle toplanmaktadır. Anılan amaç ve mevzuat hükümleri -4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunun 21'inci maddesi dayanağında iş ve işgücü konularında bilgi istenildiğinde belirtilen süre dâhilinde bilgi verme zorunluluğu- dâhilinde, çalışma örneklem listesinde yer alacak işyerlerinin çalışmaya katılımla yükümlü oldukları unutulmamalıdır. Bu anlamda, çalışmaya katılacak olan işletmelere gösterecekleri anlayıştan dolayı şimdiden teşekkür ederiz” dendi.
 

Bu Bölümün En Çok Okunan Haberleri

KGRT: www.kgrthaber.com - Karaman Haberleri © Her hakkı saklıdır.
E-Posta:
radyo103@hotmail.com   radyo103@hotmail.com Telefon: 338 212 90 90 Faks:
Adres: Seki Çeşme Mah. Dr. Mehmet Armutlu Cad. Medeni Apt. No:28 /KARAMAN