Esnafa Yeni Nesil Yazar Kasa Kullanma Mecburiyeti
Esnafa Yeni Nesil Yazar Kasa Kullanma Mecburiyeti
Maliye Bakanlığı, kredi kartı ile yapılan ödemelerde kayıt dışı işlemlerin azaltılması ve yapılan satışların anlık olarak inceleme yapmaya yetkili olanlarca görülebilmesi ve denetlenebilmesi amacıyla, yazar kasalarda bulunması gereken teknik özellikleri yeniden belirledi.
18.6.2013 16:12:48

Konu ile ilgili esnaf ve sanatkârlarımızı aydınlatmak amacıyla bir açıklama yapan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yenilmez, “Yeni nesil yazarkasalar hem ödeme kaydedici cihaz hem de POS cihazı özelliği taşımaktadır. 15 Haziran 2013 tarih ve 28678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 426 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yazar kasa ve/veya pos cihazı kullanan mükelleflerin de kademeli olarak 01.01.2016 tarihine kadar bu cihazları kullanmaları zorunlu hale getirilmiştir. Anılan tebliğe gore faaliyetlerinde seyyar POS cihazı kullanan mükellefler ile yol kenarlarında otopark hizmeti verenler 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren yeni nesil POS cihazını kullanmak mecburiyetindedirler. Yukarıda sayılanların dışındaki mükellefler ise, 01 Ocak 2016 tarihinden itibaren yeni nesil cihazları kullanmaları zorunludur. Ancak bu sure içerisinde hafızası dolan cihazlara yeni mali hafıza takılmayacak ve bunların yerine yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar kullanmaya başlanacaktır. Bunun yanında isteyen mükellefler de yeni nesil ödeme kaydedici cihazları 2016 yılını beklemeden de kullanabileceklerdir. 1 Temmuz 2013 tarihi itibariyle yeni nesil POS/Yazarkasa kullanma mecburiyeti getirilen esnaf ve sanatkârlar bu cihazları satın aldıkları tarihten itibaren90 gün içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine (alış faturası örneği, cihaz sicil numarası, cihazdan alınan bir fiş örneği de dâhil olmak üzere gerekli belgeleri eklemek suretiyle) bir dilekçe vererek, cihazlarını kayıt ettirmek zorundadırlar. Belirtilen süreler içerisinde yeni nesil cihazlarını ilgili vergi dairesine kaydettirmeyen mükelleflerden bilânço esasına göre defter tutanlara 1.200.-TL, işletme hesabı esasına göre defter tutanlara ise 600.-TL usulsüzlük cezası kesilecektir. Basit usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkârlarımızın, yazar kasa kullanma mecburiyetleri bulunmadığı için bu cihazları kullanma zorunlulukları da bulunmamaktadır. Esnaf ve sanatkârlarımızın mağdur olmamaları için bu konuda gerekli titizliği göstermeleri kendi yararlarına olacaktır” dedi.
 

Bu Bölümün En Çok Okunan Haberleri

KGRT: www.kgrthaber.com - Karaman Haberleri © Her hakkı saklıdır.
E-Posta:
radyo103@hotmail.com   radyo103@hotmail.com Telefon: 338 212 90 90 Faks:
Adres: Seki Çeşme Mah. Dr. Mehmet Armutlu Cad. Medeni Apt. No:28 /KARAMAN