CHP Merkez İlçe Başkanı Kağnıcı: “AKP TMMOB’nin Kolunu Kanadını Kırmak İstiyor
CHP Merkez İlçe Başkanı Kağnıcı: “AKP TMMOB’nin Kolunu Kanadını Kırmak İstiyor
CHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Cem Kağnıcı, AK Parti Hükümetinin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde gece yarısı operasyonuyla yetki ve gelirleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devrettirdiği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin kolunu kanadını kırma operasyonundan ibaret olduğunu söyledi.
10.7.2013 16:16:50

Kağnıcı, “Türkiye’nin en örgütlü mesleki kuruluşlarından biri olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB),TBMM’de gece yarısı operasyonuyla yetki ve gelirlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devredilmesi AKP’nin sinsi bir intikam planı ve darbesidir. Anayasa’nın 135.maddesinde belirtilen kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşu olan ve 1954 yılında kurulan TMMOB, bünyesinde 24 oda ve 410 bin üyesi ile etkin bir sivil kuruluşuyken, vize ve onay yetkisinin kaldırılmasıyla işlevsiz hale getirilmiştir. Meclis’te gece yarısı ‘’Torba yasa’’ görüşülürken, AKP’lilerin son dakikada verdikleri korsan öneriyle kabul edilen düzenleme, özünde TMMOB’nin kolunu kanadını kırma operasyonudur. Çünkü TMMOB örgütlülüğünün, mühendislerinin, mimarlarının, şehir plancılarının bir talebine dayalı olmadan gerçekleşen TMMOB yasasındaki değişiklik, örgüt şeması, seçim, seçimde temsil, vesayet ilişkisini değiştirmekte, örgüt şemasında birlik varlığını korumakta, ancak birliğin hak ve yetkileri tümüyle yok etmektedir. AKP Türkiye’yi kendi siyasi çıkarları için dikensiz bir gül bahçesine dönüştürmeyi ve güdülebilir bir toplum yaratarak ülkenin toplum gücünü ele geçirerek kontrol etmek istemektedir. Hiç kuşku olmasın ki, sırada Türkiye Barolar Birliği ile Türk Tabipler Birliği ve benzeri meslek örgütleri bulunmaktadır. Türkiye ne yazık ki, AKP’nin ileri demokrasi numaralarıyla faşizme demir atmış durumdadır. İktidarı sarsan Gezi parkı protestolarına destek veren kişi ve kurumlar acımasızca cezalandırılırken, siyasi linç adeta silah olarak kullanılmaya başlanmıştır. Kentlerin üzerindeki kirli emellerine, rant oyunlarına engel olarak gördüğü TMMOB‘yi bertaraf ederek kendine "dikensiz bir gül bahçesi" yaratmak isteyen AKP İktidarı, dün gece yarısı yaptığı operasyonla;
-Ülke kaynaklarının talanına karşı çıkan TMMOB‘yi ve bağlı odalarını işlevsizleştirmektedir,
-Kamu kaynaklarının talanını merkezileştirmektedir,
-Yerinden yönetim kuruşları olan belediyeler ve meslek odalarının Anayasa‘ya rağmen hak, yetki ve görevlerini ellerinden almaktadır,
- Mimari projeleri Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamından ve eser olmaktan çıkarmaktadır.
Anlaşılıyor ki, AKP demokrasinin temel taşlarından bir olan sivil toplum kuruluşlarını ve yetkilerini budayarak Türkiye’nin demokratik refleksini felç etmeyi kafasına koymuştur.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a ‘’Başkanlık’’ yolunu açmak için gözünü iyice karartan AKP bilmelidir ki,Türkiye asla demokratik Cumhuriyet’ten vazgeçmeyecektir” dedi.

Bu Bölümün En Çok Okunan Haberleri

KGRT: Kgrt Karaman Gazetesi © Her hakkı saklıdır.
E-Posta:
karamaninsesi@hotmail.com   radyo103@hotmail.com Telefon: 338 212 90 90 - 0 338 213 29 64 Faks: 338 214 08 88
Adres: Seki Çeşme Mah. Dr. Mehmet Armutlu Cad. Medeni Apt. K.1 /KARAMAN