I.Kademe Voleybol Antrenörlük Kursu Açılacak
I.Kademe Voleybol Antrenörlük Kursu Açılacak
1-10 Ekim 2013 tarihleri arasında Karaman ili, 21-30 Ekim 2013 tarihleri arasında Osmaniye ve İzmir illerinde Birinci Kademe Antrenör Kursları açılacak.
26.9.2013 16:54:39

İlgili illerin il temsilcileri Karaman ili kurs başlangıç tarihinden 3 gün önce, Osmaniye ve İzmir illeri kurs başlangıcı kurban bayramı nedeniyle 10 Ekim 2013 tarihine kadar katılımcıların dilekçe ve ücret dekontlarını temin ederek Federasyona göndermeleri halinde kursların açılımının sağlanacağı açıklandı.
Kurs katılımcı sayıları en az 50 kişinin katılımı durumunda sağlanacak olup, katılımcı isim listesi TVF Antrenör Eğitim Talimatının 8.6 maddesine göre belirlenecek. Kursla ilgili ön koşul ve istenilen belgeler şöyle;
BİRİNCİ KADEME ANTRENÖR KURSU BAŞVURUSU KOŞULU
- En az lise mezunu olmak,
BİRİNCİ KADEME ANTRENÖR KURSU BAŞVURUSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
2- Sağlık raporu aslı (Sağlık Ocaklarından alınabilir)
3- Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden 6 aydan fazla ceza almadığına dair yazının aslı,
4- Cumhuriyet savcılığından iyi hal kağıdı aslı, (e-devletten alınan sabıka kaydı geçerli değildir.)
5- Öğrenim durumu belirten mezuniyet belgesi fotokopisi onaylı,
6- 2 adet son altı ay içinde çekilmiş orijinal vesikalık fotoğraf ( erkek adaylar için sakalsız ve kravatlı olacaktır),
7- Federasyonumuzun Ziraat Bankası Emek Şubesinde bulunan TR420001000765444545235065 IBAN numaralı veya TEB Kızılay Şubesinde bulunan TR280003200013800000017836 IBAN numaralı hesaplarına kurs ücreti olarakBesyo mezunları 175 TL, diğer üniversite ve lise mezunları için 200 TL. yatırdıklarına dair banka dekontunun aslı, (banka dekontuna antrenör kademesi, adı soyadı ibareleri belirtilecek)
8- Kursa katılmak istenildiğine dair dilekçe (Tıklayınız)
9- Türk Kızılay´ından alınacak iki günlük "Temel İlk Yardım Eğitim Programı" sertifikası (detaylı bilgi için Bkz.www.ilkyardim.org.tr)
Aşağıda belirtilen belgeler ya da koşulları sağlayanlardan Türk Kızılay'ından alınacak iki günlük "Temel İlk Yardım Eğitim Programı Sertifikası" istenmeyecektir.
- Sağlık Bakanlığından veya Bakanlığın onay verdiği kurumlardan alınan Temel İlk Yardım Belgesi,
- Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği kurslardan alınan Temel İlk Yardım Belgesi,
- Üniversitelerin spor eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarından mezun olan ve transkriptlerinde "İlk Yardım" dersi aldıklarını belgeleyenler,
- Doktor, hemşire ve sağlık teknisyeni olanların onaylı diploma fotokopisi,
- Ehliyet belgesine sahip olanların ilgili kurslarda ilk yardım dersi gördüklerine dair kurumdan alınan tasdikli yazı,
Temel İlk Yardım Sertifikasının kısa sürede temininde güçlük çeken kursiyer adaylarının; sertifikasını kursun bitimini takip eden doksan gün içerisinde Federasyonumuza teslim etmesi koşulu ile kurs başvuruları kabul edilecektir.
ÖNEMLİ NOT-1: Karaman ili son başvuru tarihi 28 Eylül 2013 Cumartesi, Osmaniye ve İzmir illeri son başvuru tarihi 10 Ekim 2013 Perşembe günü mesai bitimine kadar istenilen belgelerin Federasyonumuza bizzat veya kargo yoluyla ulaştırılması gerekmektedir.
ÖNEMLİ NOT-2: Kurs programlarında yer alan uygulamalı derslere spor kıyafeti ile katılmak zorunludur.
ÖNEMLİ NOT-3: Daha önce açılan birinci, ikinci ve üçüncü kademe antrenör kurslarında bütünlemeye kalan kursiyerler; 10 Ekim 2013 Perşembe günü ve 30 Ekim 2013 Çarşamba günü 09:00-12:30 saatleri arasında bütünleme sınavına katılabileceklerdir. Bütünleme sınavına katılacak kursiyerlerin, bütünleme sınavına girmek istedikleri ders/dersleri belirten dilekçeleriyle birlikte (Tıklayınız) Federasyonumuzun Ziraat Bankası Emek Şubesinde bulunan TR420001000765444545235065 IBAN numaralı veya TEB Kızılay Şubesinde bulunan TR280003200013800000017836 IBAN numaralı hesaplarına bütünleme sınavı için (tüm dersler için) 20,00-TL yatırarak 08 Ekim 2013 Salı günü ve 25 Ekim 2013 Cuma gününe kadar Federasyonumuza göndermeleri gerekmektedir.
 

Bu Bölümün En Çok Okunan Haberleri

KGRT: Kgrt Karaman Gazetesi © Her hakkı saklıdır.
E-Posta:
karamaninsesi@hotmail.com   radyo103@hotmail.com Telefon: 338 212 90 90 - 0 338 213 29 64 Faks: 338 214 08 88
Adres: Seki Çeşme Mah. Dr. Mehmet Armutlu Cad. Medeni Apt. K.1 /KARAMAN