Boş Olan Hazine Arazileri Çiftçilere Kira Verilecek.
Boş Olan Hazine Arazileri Çiftçilere Kira Verilecek.
Hazine arazileri bulundukları köydeki çiftçilere 10 yıllığına kiraya verilecek. İlk yıl kira bedeli, taşınmazın rayiç bedelinin yüzde 1.5’i olacak.
16.9.2020 14:49:40
Geçici teminatın alınmayacağı kiralamada hak sahiplerine 60 dönüme kadar arazi verilebilecek. Topraksız ve yeterli toprağı olmayan çiftçiler uygulama kapsamında sadece bir kez hak sahibi olabilecek.
 
Dünya Gazetesi’nde yer alan habere göre topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere kiraya verilmek üzere ilan edilen taşınmazlara yeterli sayıda başvuru olmaması halinde, bunlar gerçek veya tüzel kişilere kiraya verilebilecek. Hazine arazileri, köy mahalle nüfusuna kayıtlı olacak ve o bölgede ikamet edecek. kayıtlı olmayan ancak en az 3 yıl köy veya mahallede ikamet eden kişilerle, kayıtlı olmakla birlikte orada ikamet etmeyenler de kiralama imkanından yararlanabilecek.
 
Kiraya verilebilecek Hazine taşınmazları, re’sen veya talep üzerine idare tarafından belirlenecek, bunlara ilişkin bilgi ve belgeler, valilikler tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine bildirilecek. Bakanlıkça kiraya verilmesi uygun görülen taşınmazlar, İdarenin internet sayfasında ve hükümet konaklarında yirmi gün süreyle ilan edilecek. Bu taşınmazlara ilişkin bilgiler çiftçilere duyurulmak üzere Tarım İdaresine de gönderilecek.
 
İlan edilecek tarım arazileri üzerinde tarımsal üretim yapmak isteyen çiftçiler, talep formu ile idareye başvuracak. İlan edilen tarım arazilerinin hangi başvuru sahibine verileceği kura usulüyle belirlenecek. Hak sahipleri tarafından başvuru gelmeyen tarım arazileri, bunların dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere yüzölçümü sınırlaması olmaksızın kiraya verilecek. Başvuru sahipleri puanlamaya tabi tutulacak ve en yüksek puanı alana kiralama yapılacak. Puanlardaki eşitlik halinde, kura yöntemine başvurulacak.
 
“İlk Yıl Kira Bedeli, İlki 15 Gün İçinde Olmak Üzere Üçer Aylık Dönemler Halinde 4 Taksitte Ödenecek”
Kiraların başlama ve bitiş tarihleri mümkün olduğu hallerde, ekim ve hasat dönemleri dikkate alınarak tespit edilecek. Kiralama süresi tamamlandığında, uygun görülmesi halinde 10 yıl uzatılabilecek. İlk yıl kira bedeli, ilki 15 gün içinde olmak üzere üçer aylık dönemler halinde 4 taksitte ödenecek. Üst üste iki yıl kira bedelinin ödenmemesi halinde sözleşme feshedilecek.
Amacına uygun kullanılmazsa sözleşme feshedilecek. Kiraya verilen tarım arazisinin amacı dışında kullanıldığının tespiti halinde, tebligat yapılmaya gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecek. Ayrıca kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için zorunlu olarak ihtiyaç duyulması halinde de sözleşme tek taraflı olarak feshedilebilecek.
 
Bu Bölümün En Çok Okunan Haberleri

KGRT: www.kgrthaber.com - Karaman Haberleri © Her hakkı saklıdır.
E-Posta:
radyo103@hotmail.com   radyo103@hotmail.com Telefon: 338 212 90 90 Faks:
Adres: Seki Çeşme Mah. Dr. Mehmet Armutlu Cad. Medeni Apt. No:28 /KARAMAN