Mera Islah Çalışmalarına Başlandı
Mera Islah Çalışmalarına Başlandı
Hayvancılıkla iştigal eden üreticilerimizin karlı bir hayvancılık yapmalarının temini için hayvancılığın en önemli girdisi olan kaba yem ihtiyacının en az masrafla karşılanması gerekmekte ve bu da meralarımızın ıslah edilerek, etkin bir şekilde kullanılması ile mümkün görülmektedir. Bu kapsamda İlimiz Kâzımkarabekir İlçesi Kızılkuyu Köyündeki bin dekar alanda mera ıslahı ve amenajmanı çalışmalarına başlandı..
30.11.2012 14:19:13

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Mehmet Öztiryaki konu hakkında yaptığı açıklamada, Karaman geniş mera alanları, yem bitkileri üretimine uygun iklimi ve tarıma dayalı sanayisinin gelişmiş olması gibi avantajları ile hayvancılığa son derece uygun bir konumdadır. Bu mera alanlarının genişliğine rağmen ot verimi yetersizdir. Mera alanlarımızın daha verimli hale getirilerek üreticilerimizin daha karlı bir hayvancılık yapabilmelerini sağlamak amacıyla İlimiz Kâzımkarabekir İlçesi Kızılkuyu Köyünde 4342 Sayılı Mera Kanunu uygulamaları kapsamında 2011 yılında başlayıp 2016 yılında sona erecek şekilde mera ıslahı ve amenajmanı projesi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliği hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. Bu proje ile Kızılkuyu Köyünde mera alanlarından elde edilen kaba yemin verim ve kalitesini artırarak hayvancılık işletmelerinin en büyük masraf kalemlerinden olan yem temini için yapılacak harcamaları azaltmak ve böylece hayvancılıkta karlılık artacaktır. Projenin toplam maliyeti 402.722 TL. olarak öngörülmüş ve bu maliyetinde 292.118 TL.’lik kısmının mera özel ödeneğinden, 110.604 TL.’lik kısmının da çiftçilerin katkısından oluşmaktadır. Proje kapsamında 2012 yılı içerisinde yaklaşık 1.000 dekarlık alanda taban gübresi kullanılmak suretiyle gübreleme ve korunga, kılçıksız brom, kırmızı yumak ve otlak ayrığı tohumları kullanılmak suretiyle de üstten tohumlama çalışmaları yapılmıştır. Çalışmalara Kızılkuyu Köyü çiftçileri alet-ekipman sağlayarak ve işçilik konusunda destek vererek katkı sağlamışlardır. Proje uygulamaları planlandığı şekilde önümüzdeki yıllarda da devam edecektir” dedi. 
 

Bu Bölümün En Çok Okunan Haberleri

KGRT: www.kgrthaber.com - Karaman Haberleri © Her hakkı saklıdır.
E-Posta:
radyo103@hotmail.com   radyo103@hotmail.com Telefon: 338 212 90 90 Faks:
Adres: Seki Çeşme Mah. Dr. Mehmet Armutlu Cad. Medeni Apt. No:28 /KARAMAN