Madenşehri Köyü’nün Yeni Yerleşim Alanı Belirlendi
Madenşehri Köyü’nün Yeni Yerleşim Alanı Belirlendi
İlimizde arazi toplulaştırma çalışmaları yer teslimi yapılan 5 proje ile 33 köyde 115 bin 889 dekarlık alanda yürütülüyor.
18.3.2014 17:39:29

Bu kapsamda Madenşehri köyünde arazi toplulaştırma ve tarla içi yollarının yanı sıra yeni köy yerleşim alanı planı da bulunuyor.
Konu hakkında İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür vekili Mehmet Öztiryaki yaptığı açıklamada, “Madenşehri köyümüzün sit alanı olması, mevcut köy yerleşik alanının dar olması nedeniyle yapılaşmaya müsaade edilmemesinden dolayı köy halkı mevcut evlerinde zor şartlarda yaşam sürmektedirler. Bu sebeple köy halkının daha uygun şartlarda yaşamlarını sürdürmeleri, tarımla uğraştıkları için hayvancılık ve bitkisel üretimle ilgili tarımsal yapılarını uygun şartlarda yapabilmeleri için arazi toplulaştırmasıyla birlikte, daha önce Valiliğimizce tespit edilen 160 dekarlık alanın köy yerleşik alanı olarak değerlendirilmesi ve bu alanda imar planı yapılması kararlaştırmıştır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından gelen uzmanların katılımıyla İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Özel İdaresi Müdürlüğü ve yüklenici firma ile 11 Mart’ta Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünde toplantı yapılmış, yeni köy yerleşim yeriyle ilgili görüşler alınmış, 12 Mart Çarşamba günü de Madenşehri köyüne gidilerek arazide incelemeler yapılarak nihai değerlendirme Köy Muhtarlık Heyetiyle birlikte karara bağlanmıştır. Yapılan değerlendirmede 160 dekarlık sahada üretilecek parsel büyüklüklerinin bin m2 olması, 100-110 adet parsel üretilmesi, okul, cami, sosyal tesisler, yeşil alan gibi kısımların ayrılması planlanmış ve kararlaştırılmıştır. Madenşehri köyünde yaklaşık 4 bin 760 dekar tarım arazisinde arazi toplulaştırması ve tarla içi yollarının yapılması, taş toplama ile köy yerleşik alanla ilgili imar planı çalışmalarının hızla neticelendirilmesi toplulaştırmayı yapan yüklenici firmaya Bakanlık yetkililerince köyün sıkıntıları dikkate alınarak çalışmaların bir an önce bitirilmesinin gerektiği 2014 yılının eylül-ekim aylarında tamamlanmasının hedeflendiği ifade edilmiştir. 3083 sayılı sulanan alanlarda Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu çerçevesinde 33 köyümüzde yürütülen projelerin yatırım tutarı 55.510.168 TL’dir. Bu projelerimizde 115.889 ha arazinin toplulaştırması ile birlikte 5 köyümüzde topraksız çiftçilere toprak dağıtımı ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 1.900 km tarla içi yolu yapımı planlanmıştır” dedi.

 Madenşehri Köyü’nün Yeni Yerleşim Alanı Belirlendi
Bu Bölümün En Çok Okunan Haberleri

KGRT: Kgrt Karaman Gazetesi © Her hakkı saklıdır.
E-Posta:
karamaninsesi@hotmail.com   radyo103@hotmail.com Telefon: 338 212 90 90 - 0 338 213 29 64 Faks: 338 214 08 88
Adres: Seki Çeşme Mah. Dr. Mehmet Armutlu Cad. Medeni Apt. K.1 /KARAMAN