Konarılı’dan Sanayi Sicil Belgesi Olmayanlara Uyarı
Konarılı’dan Sanayi Sicil Belgesi Olmayanlara Uyarı
Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı, sanayi sicil belgesi olmayan işletmelerinin cezalı duruma düşebileceğini belirterek, belgesi olmayanların biran önce belgelerini almalarının zorunlu olduğunu söyledi.
15.10.2014 17:38:23

Konarılı konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. Maddesinde tanımı yapılan üretim faaliyetleri ile iştigal eden işletmeler sanayi işletmesi sayılır. Bu işletmeler aynı kanunun 2. maddesi gereği üretime başladığı tarihten itibaren iki ay içerisinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tutulan sanayi sicil sistemine kayıt olmak ve buna karşılık alınacak Sanayi Sicil Belgesini gerektiğinde görevli memurlara göstermek zorundadır. Bu süre içerisinde kayıt olmayan sanayi işletmelerine kanunun 9 uncu maddesi gereği idari para cezası uygulanmaktadır. Ancak; 2 Ağustos 2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6495 sayılı Kanun uyarınca, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununa eklenen geçici madde ile bugüne kadar Sanayi Sicil Belgesi almamış olan sanayi işletmelerine, faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın bir defaya mahsus Sanayi Sicil Belgesi almaları halinde idari para cezası uygulanmayacaktır. Kanun gereği Sanayi Siciline kayıt olması gereken sanayi işletmelerinin bir defaya mahsus olarak getirilen aftan yararlanabilmeleri için kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.
Kimler Sanayi Sicil Belgesi Almak Zorunda?
6948 sayılı sanayi sicil kanunun 1.maddesine göre – Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makine, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile ismen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler (Sanayi İşletmesi) ve buralarda yapılan işler (Sanayi işleri) sayılır. Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri de bu madde şümulüne girer. El ve ev sanatları ile küçük tamirhaneler bu kanuna tabi değildir. Ancak bunlardan teşkilat, imal ve istihsal ettiği madde nevi ve miktarı bakımından bu kanuna tabi olacakları İktisat ve Ticaret vekaleti tayin ve ilan edebilir. Sanayi işletmesi sayılan işyerleri için 31.12.2014 tarihi son gün olup sanayi işletmesi tanımına uyan ve bu tarihe kadar “Sanayi Sicil Belgesi” almayan işyerlerine idari ceza uygulanacağından, bu fırsatı kaçırmamaları önemle duyurulur” dendi.

Bu Bölümün En Çok Okunan Haberleri

KGRT: www.kgrthaber.com - Karaman Haberleri © Her hakkı saklıdır.
E-Posta:
karamaninsesi@hotmail.com   radyo103@hotmail.com Telefon: 338 212 90 90 - 0 338 213 29 64 Faks: 338 214 08 88
Adres: Seki Çeşme Mah. Dr. Mehmet Armutlu Cad. Medeni Apt. K.1 /KARAMAN