Belediye Meclisi Toplanıyor
Belediye Meclisi Toplanıyor
İlimiz Belediye Meclisi Şubat ayının ilk toplantısını 1 Şubat Pazartesi günü saat 15.00’de Belediye Meclis Salonunda yapacak.
30.1.2016 16:22:15

Toplantıda görüşülecek konular şöyle;
1- 29/01/2016 tarihli Kent Konseyi toplantısında oluşturulan görüşlerin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. maddesinin son fıkrası ile Kent Konseyi Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereğince Meclisçe değerlendirilmesi.
2-02 Nisan 2015 gün ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince hazırlanan norm kadroda Mühendis ve Tekniker kadrolarına ihtiyaç olduğundan Kaloriferci kadrosunun, 5. Derece Mühendis kadrosuna, Hizmetli kadrosunun, 8. Derece Tekniker kadrosuna, Bekçi Kadrosunun, 8. derece Tekniker kadrosuna, Bekçi kadrosunun, 5. Derece Mühendis kadrosuna değiştirilmesi konusu.
3- 2016 yılında Avukat olarak göreve başlayacak olan Tam Zamanlı Sözleşmeli Personelin ünvan bazında aylık net ücretinin belirlenmesi konusu.
4- Cenaze nakil işleri Mezarlıklar Müdürlüğümüzce yapılacağından, Cenaze nakillerinde kullanılmak üzere 2 adet Panel Van Kapalı kasa araç alınması konusu.
5-Sağlık Bakanlığınca, Belediyemize 4 adet süt emzirme kabininin hibe edilmesi, söz konusu kabinlerin kamu hizmetine tahsisi ve haczedilememesi konusu.
6- Belediyemize ait olan MG 530-2000 Model Mitsubishi marka Greyderin Güneyyurt Kasabasına hibe edilmesi konusu.
7-Organize sanayi bölgesi 1201 ada 1 nolu parselde Güneş Enerji Santrali (GES) için, 4.000,000 TL, Bisikletli kavşaktan Valilik kavşağı arasında kalan Alpaslan Türkeş Bulvarına yol, kaldırım düzenlemesi için, 5.000,000 TL kredilerin talep edilmesine, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bundan meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde 5393 Sayılı Belediye Kanu’nun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla kredilere konu işle ilgili her türlü işlemleri yapmaya Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu.
8-Belediyemizin 2016 yılı yatırım programında bulunan işlerden İller Bankasının uyguladığı faiz politikasına göre düşük faizli 12.000.000,00 TL borçlanma konusu.
9-Larende, Sümer ve Yenişehir Mahallelerine gaz arzı sağlayacak 1 adet bölge istasyonun tesis edilmesi amacıyla Sümer Mahallesi, Yusuf Ziya Göncü Caddesi, Şehit Uğur Şengül Parkı’nın bulunduğu alanda 25 m²’lik teknik altyapı alanına ihtiyaç bulunduğu konusu.
10-İlimiz Kırbağı Mahallesi 4614 Ada 81 ve 117 nolu parsellerin bulunduğu bölgenin Serbest Bölge ilan edilmesi konusu.
11- Karaman İli, Merkez İlçe, eski Karaman Devlet Hastanesi Alanı, Anafartalar İlköğretim Okulu, Ebul Fetih Camii ve Karaman Müzesi’nin bulunduğu İmaret Mahallesi, Aktekke Cami, Süleyman Paşa Hamamı ve Sağlık Ocağı’nın bulunduğu Tahsin Ünal mahallesi ve Mansurdede mahallelerini kapsayan; Konya İdare Mahkemelerinin kararlarında belirtilen iptal gerekçeleri konusu.
12-Karaman İli, Merkez İlçe Çeltek Mahallesi,1015 ada 2 nolu parselin Revizyon ve İlave İmar Planında ‘Konut Alanı’ndan kaldığı söz konusu alan uygulama görmediğinden 439 nolu düzenleme sahası olarak belirlenmiş olup 18.Madde uygulaması yaptırmak için çalışmalara başlanmış ancak DSİ Bölge Müdürlüğüne ait olan kanalın imar planına işletildiği gerekli kamulaştırmanın yapılacağı söz konusu alanda mevcut parsellerin 7.00 metrelik yol ile bütünlüğünü kaybettiğinden bahsederek yolun 3989 ada 1-2-3-4-5 nolu parsellerin mülkiyet sınırına kaydırılarak yeniden düzenlenmesi amacıyla yaptırılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatının onaylanması konusu.
13- Karaman İli, Merkez İlçede yoğun yapılaşma ve devam eden inşaat faaliyetleri sebebi ile enerji ihtiyacı arttığından, ihtiyaç olan bölgelerdeki enerji ihtiyacını karşılamak için elektrik şebekelerinin iyileştirilmesi amacı ile ‘Bina Tipi Trafo’ tesis edileceğinden bahsederek yazı ekinde yer alan 2248 ada 1 no’ lu parselin güney kısmına imar planında ‘Trafo Alanı’ olacak şekilde yaptırılan imar plan tadilatı teklifinin onaylanması konusu.
14- Mülkiyeti Selçuklu Öğrencilere Yardım Derneğine ait olan 2818 ada 1 parselin imar planına göre ‘Yurt Alanı’nda kaldığı, kuzeyden 10 metre diğer yollardan 5 metre çekilmek suretiyle yaklaşık yapı alanı 462 metre olarak kaldığı ,tapu alanına göre TAKS ise 527 m2 olup 65 m2 kayıp olduğundan ve arsaya yapılacak olan yurt binası iç kısmının daha kullanışlı ve dış mimarisinin daha görsel olabilmesi için yapı derinliğinin 16 m civarı olması gerektiğinden bahsederek yapı yaklaşma mesafelerinin kuzeyde 5 metreye güneyde 3 metreye düşürülmesi talebi konusu.
15-Karaman İli, Merkez İlçe, Kırbağı Mahallesi 5031 ada 1 nolu parselin içerisinden Atayurt Bölgesini besleyecek olan su ve kanalizasyon hattının geçtiğinden, söz konusu hattın; arazinin eğimli olmasından dolayı deplasesinin mümkün olmadığından bahsederek su ve kanalizasyon hatlarının korunmasına yönelik ilgili düzenleme talebi konusu.
16- Karaman İli, Merkez İlçe, Hamidiye Mahallesi, 2878,2879,2880 adalar ve 2921 ada 158 no’lu parseller için, Belediye Meclisinin 09/12/2015 tarih ve 550-551 nolu kararları ile onaylanan imar plan tadilatının askı süresince itirazı konusu.
17- Karaman İli, Merkez İlçe, Alişahane Mahallesi 1500 Ada 1 ve 2 nolu parsellerin maliki olduğundan bahsederek;1500 ada 1 nolu parselin Revizyon ve İlave İmar Planında ‘Resmi Kurum Alanı’nda olduğu, 2 nolu parselin ise Ayrık Nizam 4 kat 0.30-1.20 yapılaşma koşullarında ‘Konut Alanı’nda kaldığı görüldüğünden söz konusu 2 nolu parselin TAKS:0.40’a çıkarılması ayrıca parselin cephesi 35.00 metrelik bulvara baktığından kat sayının 5 kata çıkarılması amacıyla yaptırılan imar plan tadilatı teklifinin onaylanması konusu.
18- Karaman İli, Merkez İlçe, Pirireis Mahallesi, 4478 ada 11 no’lu parselin Revizyon ve İlave İmar Planında Ayrık Nizam 3 Kat yapılaşma koşullarında ‘Konut Alanı’ olduğu, söz konusu taşınmazın Ereğli-Adana karayolunda olması nedeniyle ticari faaliyetlere ihtiyaç olacağı ve bu bölgede OSB’ye kadar olan güzergâhta tarım dışı kullanımların görüldüğünden söz konusu 4478 ada 11 no ‘lu parselin ‘T1 Lejantlı Ticaret Alanı’na çevrilerek yaptırılan imar planı değişikliği teklifinin onaylanması konusu.
 

Bu Bölümün En Çok Okunan Haberleri

KGRT: Kgrt Karaman Gazetesi © Her hakkı saklıdır.
E-Posta:
karamaninsesi@hotmail.com   radyo103@hotmail.com Telefon: 338 212 90 90 - 0 338 213 29 64 Faks: 338 214 08 88
Adres: Seki Çeşme Mah. Dr. Mehmet Armutlu Cad. Medeni Apt. K.1 /KARAMAN