Kgrt Karaman Gazetesi

 

 

 

Ulaşım Bilgilerimiz:

 


 

 

 

Telefon : 0 338 212 90 90 - 0 338 213 29 64 Fax : 0.338 212 90 91 - 214 08 88
E-Posta : karamaninsesi@hotmail.com - radyo103@hotmail.com
Adres : Seki Çeşme Mah. Dr. Mehmet Armutlu Cad. Medeni Apt. K.1 /KARAMAN

KGRT: Kgrt Karaman Gazetesi © Her hakkı saklıdır.
E-Posta:
karamaninsesi@hotmail.com   radyo103@hotmail.com Telefon: 338 212 90 90 - 0 338 213 29 64 Faks: 338 214 08 88
Adres: Seki Çeşme Mah. Dr. Mehmet Armutlu Cad. Medeni Apt. K.1 /KARAMAN